Sau những nỗ lực cải cách chính sách về thuế những năm gần đây, đã tác động rất tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý về cải cách thủ tục hành chính thuế đầu năm 2017, trong 300 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, có tới 118 thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Tính đến hết nửa năm 2017, hệ thống khai thuế qua mạng và dịch vụ nộp thuế điện tử đã triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, cụ thể: Đã có 566.662 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,81% trên tổng số 567.768 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, đặc biệt số lượng doanh nghiệp hoạt động trong các khu đô thị thông minh có chỉ số kê khai thuế, đóng thuế qua mạng đạt 100%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý trên 35,8 triệu hồ sơ. Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại.

Báo cáo nghiên cứu độc lập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: mức độ hài lòng của doanh nghiệp” cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế của ngành Thuế. Cụ thể, về tiếp cận thông tin lĩnh vực thuế, báo cáo cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với các thông tin từ trang thông tin cơ quan thuế, các cuộc đối thoại do cơ quan thuế tổ chức… đều đạt từ 80-90%. Về hỗ trợ giải đáp các vướng mắc thuế, kết quả điều tra cho thấy, tín hiệu tích cực là các doanh nghiệp nhận được phản hồi từ cơ quan thuế đều khá hài lòng với tỷ lệ đạt từ 89-94%...


Trong những năm qua, Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát, nghiên cứu và tham khảo các đánh giá của một số tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế) về thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam để xác định số giờ kê khai nộp thuế chênh lệch giữa Việt Nam với bình quân 6 nước ASEAN ở từng khâu (về tần suất khai, nộp thuế; hồ sơ; nội dung khai thuế; phương thức khai; nộp thuế...). Trên cơ sở đó, đã đề xuất nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá của các doanh nghiệp cho thấy, ngành Thuế cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết này, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nổi bật nhất là kết quả xếp hạng Chỉ số nộp thuế chung của Việt Nam, theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017 là 167/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016.

Những cải cách của cơ quan thuế trong thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thể hiện ở kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2014 là 71% và năm 2016 là 75% doanh nghiệp hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và nỗ lực trên, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế cũng còn một số tồn tại, hạn chế, một số giải pháp còn chậm phát huy tác dụng. Thực trạng này đòi hỏi cơ quan thuế cần phải nỗ lực hơn nữa để công cuộc cải cách đạt hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người nộp thuế…

Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Công tác hoàn thuế; Về thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế đối với người nộp thuế theo phương thức quản lý rủi ro; Về kế toán doanh nghiệp và kê khai thuế; Đơn giản hóa thủ tục và thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro đối với việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp; Về quản lý nợ thuế; Ứng dụng công nghệ thông tin…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm số giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.
 
Tin tức mới nhất về thuế, thuế nhà đất Vinhomes Smart City © 2016. All Rights Reserved. Powered by Web Thái Nguyên
Top